SECOND OPINION

När du vill ha vår hjälp vid ett kandidaturval eller genomlysning av en eller flera kandidater gentemot en kravprofil erbjuder vi dig en second opinion. Syftet med en second opinion är att du ska få en objektiv, rättvisande och fördjupande kandidatbedömning som underlag för ditt beslut.

Second opinion genomförs inte bara i sammanhang vid nyrekrytering utan kan också vara en del av en utveckling för befintliga medarbetare i er organisation. En second opinion kan till tillföra som kompetensutveckling för medarbetaren att lära känna sina styrkor och utvecklingsområden, som en potentialbedömning inför ett större ansvar och nya uppdrag eller vid utveckling av en gruppsammansättning.

Vi använder oss av Assessios personbedömningstester och verktyg för utförande av second opinion. I samband med teståterkoppling genomför kandidaten en strukturerad och kompetensbaserad djupintervju där vi definierar kandidatens kompetens, erfarenhet och personlighet i matchning mot er kravprofil. Second opinion kan även genomföras med inkludering av en referenstagning på kandidaten.

Uppdragsgivaren får i ett återkopplande möte en sammanställning av kandidatens matchning mot kravprofilen och vårt professionella utlåtande av matchningen.

Möjligheterna är många och vi kan varmt rekommendera second opinion som ett externt stöd för er interna process.

Kontakta oss gärna för att höra mer om vad vi kan erbjuda just er!

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS

-vi hjälper dig att matcha rätt!