OM OSS

Solum Search AB bildades med syfte att vara ett stöd för våra kunder och kandidater under hela rekryteringsprocessen. Oavsett om du som uppdragsgivare vill ha hjälp med del av eller hel rekryteringsprocess, searchuppdrag eller second opinion, kommer du att samarbete med konsulter med bred erfarenhet och kompetens inom området.

Att vara konsult på Solum Search innefattar egen flerårig ledarerfarenhet och konsulterfarenhet av rekrytering på exekutiv nivå till chefs- och specialistbefattningar i Syd- och Västsverige. Tillsammans besitter vi ett stort och etablerat nätverk och våra uppdragsgivare och kandidater återfinns inom offentlig och privat sektor.

Ett starkt nätverk, professionellt utförande och etablerade konsultnamn gör oss framgångsrika i vårt searcharbete. Våra konsulter utgår ifrån en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess med fokus på kandidaternas kompetens i förhållande till er kravprofil. Vi har en nära kommunikation med våra uppdragsgivare och kandidater under hela processen oavsett om det handlar om rekrytering, search eller second opinion.

För oss är tillgänglighet, delaktighet och hållbarhet viktiga bärande ord i våra processer.

Tillgänglighet. Vi finns där du är! Vi skapar bästa förutsättningar för våra kandidater och uppdragsgivare att delta och mötas i pågående processer. Det gör vi genom att erbjuda en kombination av digitala möteslösningar och fysiska möten.

Delaktighet. Den ena processen är inte den andra lik! När ni anlitar Solum Search överlåter ni rekryteringsadministration, kandidatkontakter och search till oss utan att ge avkall på vare sig insyn eller delaktighet i processen. Vi för en nära dialog med er som uppdragsgivare under hela processen.

Hållbarhet. Vi strävar efter att skapa bästa förutsättningar för såväl kund, kandidat som konsult. Genom en tydlig planering, en stor dos av flexibilitet och våra konsulters nära samarbete med uppdragivare och kandidater tryggar vi för att våra processer blir socialt hållbara, klimatsmarta och av hög kvalitet.

Det här är Solum Search AB.