REKRYTERING

Oavsett om du som uppdragsgivare vill ha hjälp med del av eller hel rekryteringsprocess kommer du att samarbete med konsulter med exklusiva erfarenheter och kompetenser inom området. Vi ser varje rekryteringsprocess som en unik process där vi utgår från era önskemål och behov.

När ni anlitar Solum Search överlåter ni rekryteringsadministration, kandidatkontakter och search till oss utan att ge avkall på vare sig insyn eller delaktighet i processen. Med en strukturerad kompetensbaserad rekryteringsprocess säkerställer vi tidigt i processen att en tidsplan finns att följa och att en kravprofil utifrån önskade kompetenser och erfarenhet arbetas fram tillsammans med er.

Vi går igenom att syfte, genomförande och målbild är tydligt förankrade och att ett måldatum finns att förhålla sig till för så väl uppdragsgivare, kandidat som konsult. Vi ger förslag på lämpliga annonseringsalternativ för just er roll och rekrytering.

Solum Search ansvarar för all kontakt med kandidaterna genom hela processen. Vi för en nära dialog och löpande avstämning med er som uppdragsgivare och vi håller ihop hela processen från start till målgång.

För oss är tillgänglighet, delaktighet och social hållbarhet bärande ord i våra processer. Solum Search bildades med syfte att vara ett stöd för våra kunder under hela rekryteringsprocessen.

Kontakta oss gärna och berätta mer för oss vad ni önskar för stöd i er rekryteringsprocess! Vi berättar gärna mer om våra olika processer och vilket stöd vi kan erbjuda just er.

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS

– vi hjälper dig att matcha rätt!