Verksamhetschef samhällsplanering till Lerums kommun

Nu rekryterar Lerums kommun verksamhetschef till område samhällsplanering!

Verksamhetsområdet samhällsplanering ingår i Sektor samhällsbyggnad och består av enheterna plan, mark och exploatering, GIS, projekt och strategisk planering.

Sektor samhällsbyggnad startade 2020 ett stort utvecklingsprojekt för portföljstyrning och färdplan vilket nu implementeras i verksamheten. Samhällsplanering kommer närmsta åren utveckla processer, projektmodell och exploateringsekonomi. I ditt verksamhetsområde ingår fyra engagerade enhetschefer och ca 50 medarbetare som brinner för samhällsplanering.

Goda förutsättningar finns med en ambitiös och intresserad politisk ledning, kompetent personal, ett område som utvecklas hela tiden där många vill bidra till ett växande samhälle.

Sektor samhällsbyggnad består av fem verksamhetsområden; Samhällsplanering, Myndighetsutövning, Teknisk service, Verksamhetsservice samt Näringsliv och turism. Utöver detta finns även från 2019 nya enheten Verksamhetsstöd representanter i sektorns ledningsgrupp.

Sektor samhällsbyggnad har i uppdrag att ge förutsättningar för ett hållbart samhälle i förändring, utveckla näringslivet och besöksnäringen, utveckla och förvalta lokaler, vägar och grönområden samt producera god och näringsriktiga måltider till barn, elever och äldre.

Lerum är i ett expansivt skede och mycket är på gång, detta berör inte minst verksamhetsområdet samhällsplanering.

Välkommen till Solum Search för att höra mer om rekryteringen!

Sista ansökningsdag: 2022-09-05