Sektorchef Utbildning till Lerums kommun

Nu rekryterare vi 
Sektorchef Utbildning till Lerums kommun!

”I Lerums kommun arbetar vi tillsammans med ett starkt fokus på invånarna för att skapa en framgångsrik kommun där det är gott att leva, nu och i framtiden. Det innebär att vi är flexibla, vågar prova, vågar förändra i en omvärld med snabba växlingar. Vi som arbetar i Lerums kommun är alla viktiga pusselbitar för att det ska fungera och för att vi ska nå resultat.

Då nuvarande sektorchef kommer gå i pension söker vi nu en sektorchef tillika skolchef som vill ansvara för det värdefulla arbete som genomförs inom sektorn. Lerums kommun är en barnrik kommun och har ett ständigt behov av att planera för nya förskolor och skolor. Ett prioriterat uppdrag är också att se över skolstrukturen för att få ett helhetsgrepp om behoven.

Från och med januari 2023 kommer sektorn bestå av cirka 1700 medarbetare och innehålla verksamheter inom förskola, grundskola, gymnasiet, vuxenutbildning, stöd och utveckling samt administration.”

Välkommen att läsa mer om rollbeskrivning och önskad kravprofil!