Sektorchef kommunledning och verksamhetsstöd Lerums kommun

Nu söker vi sektorchef kommunledning och verksamhetsstöd till Lerums kommun!

”Då nuvarande Stab och utveckling kommer ombildas till en sektor söker vi nu en sektorchef som tillsammans med oss vill driva och bidra till vår påbörjade förändringsresa. Denna resa gör vi för att vi även i framtiden ska kunna nå våra mål, leverera med hög kvalitet till kommunens invånare och möta de utmaningar vi står inför.

Sektor kommunledning och verksamhetsstöd kommer ha totalt cirka 180 medarbetare, och vara en av fyra sektorer i Lerums kommun tillsammans med Sektor lärande, Sektor samhällsbyggnad och Sektor stöd och omsorg.

I din roll har du ett nära samarbete med kommundirektören men också med förtroendevalda, kollegor i förvaltningsledningen samt med chefer och specialister inom din sektorledningsgrupp.

I Lerums kommun arbetar vi tillsammans med ett starkt fokus på invånarna för att skapa en framgångsrik kommun där det är gott att leva, nu och i framtiden. Det innebär att vi är flexibla, vågar prova, vågar förändra i en omvärld med snabba växlingar. Vi som arbetar i Lerums kommun är alla viktiga pusselbitar för att det ska fungera och för att vi ska nå resultat.”

Välkommen till Solum Search för att höra mer om rekryteringen!