Projektledare till byggnationen av reningsverket Ängens ARV

Nu söker vi en erfaren projektledare till byggnationen och genomförandet av det nya reningsverket Ängens ARV i Lidköpings kommun.

I rollen som projektledare för Ängens ARV får du en möjlighet att vara med och leda och styra uppbyggnaden av ett toppmodernt reningsverk i Västsverige.

Du blir ansvarig för att planera, kommunicera, samarbeta, hålla tidplan och budget samt besitta hög fackkunskap inom området och är direkt underställd VA-chef. I rollen samverkar du med upphandlad entreprenör med huvudansvar att leda projektet Ängens ARV till en helt utbyggd driftsanläggning i Lidköping.

I rollen ingår att identifiera, upprätta och följa upp nödvändiga tillstånd såsom exempelvis miljötillstånd samt att upprätta programhandlingar, kalkyler, underlag för kommunala beslut och upphandlingar av entreprenör.

Det är ett utåtriktat uppdrag med många kontaktytor såväl regionalt, nationellt som internationellt.

I den här rekryteringen har Lidköpings kommun valt att samarbeta med Solum Search.

Välkommen att läsa mer om rollbeskrivning och önskad kravprofil
via nedan länk!