Plan- och byggchef till Tibro kommun

Tibro är en västsvensk kommun med drygt 11 000 invånare som präglas av engagemang och samverkan. Här finns ett brett näringsliv med en unik kompetens om möbler, inredning och logistik och ett rikt föreningsliv med många framstående idrottare. Här finns en medskapandekultur och en samarbetsanda som sticker ut.

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av 5 avdelningar med totalt 117 medarbetare. Förvaltningen utgörs av måltidsavdelningen, fastighetsavdelningen, plan- och byggavdelningen, gata- parkavdelningen, samt driftavdelningen. Du ingår tillsammans med övriga enhetschefer i förvaltningschefens ledningsgrupp och tar där ett delat ansvar för hela den verksamhet förvaltningen omfattar.

Som Plan- och byggchef blir du chef och ledare för plan- och byggavdelningen med 5 kunniga och erfarna medarbetare.

Är du i början av ditt ledarskap ges möjlighet till chefsstöd och vägledning. Vi har även en erfaren chefsgrupp och goda stödfunktioner för att bedriva ett gott ledarskap. De stödfunktioner som finns att tillgå är inom exempelvis HR, ekonomi och kommunikation.


Välkommen till Solum Search för att höra mer om rekryteringen!