Nationell Projektledare Klimatomställning till Byggföretagen Region Väst i Göteborg

Nationell Projektledare Klimatomställning
med placering på Byggföretagen Region Väst i Göteborg

Nu söker vi på Byggföretagen dig som har erfarenhet av att driva omställningsarbete i byggbranschen och har ett stort intresse för samhällsbyggnad, hållbarhet och innovation. På Byggföretagen får du en roll i det svenska näringslivets klimatomställning genom samarbete med exempelvis Fossilfritt Sverige och Svenskt Näringsliv.

Klimatförändringarna påverkar förutsättningarna att leva på planeten. Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2045. Byggföretagen skrev 2018 under Färdplan för Fossilfri Konkurrenskraft: Bygg- och Anläggningssektorn. Byggföretagen bidrar till nätverksarbetet mellan undertecknande organisationer och ansvara årligen för nätverkets rapportering till regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.

Välkommen till Solum Search för en första kontakt! 

Sista ansökningsdag: 2022-03-28