Näringslivschef till Tibro kommun

 

Välkommen till Tibro kommun och näringslivet i Skaraborg!

Är du en person med stort intresse för näringslivs- och utvecklingsfrågor?

Tibro kommun vill ta en större och aktivare roll i Skaraborgs utveckling och där är kommunens näringsliv och näringslivsarbetet viktigt. Vill du vara med och bidra till att sätta Tibro tydligare på kartan och arbeta för att Tibro ska vara en stor del av utvecklingen i Skaraborg?

Då kanske du är Tibro kommuns nästa näringslivschef!

”Entreprenörsandan är stark i Tibro. Företagsklimatet är gott och kommunen och företagen arbetar medvetet tillsammans för att utveckla ortens näringsliv och platsen som en attraktiv ort. En viktig del av utvecklingsarbetet sker inom ramen för olika företagsnätverk med kommunen som spindel i nätet och vår näringslivschef är såklart en viktig aktör. I kommunen finns över 800 företag i 170 olika branscher – och vi vill skapa förutsättningar för fler!

Som näringslivschef kommer du att vara med och göra en översyn av näringslivsenhetens uppdrag för att möta kommande utmaningar. Mycket händer och kommer att hända i Tibro kommun och då behöver uppdrag och organisation utvecklas för att på ett bra sätt kunna bidra och vara en del av utvecklingen.

I ditt uppdrag ingår att bygga relationer för ett gott näringslivsklimat, skapa och kommunicera förutsättningar för nya etableringar, stimulera nyföretagande, arbeta med kompetensförsörjningsfrågor och verka för en långsiktigt hållbar tillväxt. Som näringslivschef ansvarar du för verksamhetens resultat, ekonomi, arbetsmiljö och för dina två medarbetare.

En viktig förmåga handlar om att fånga upp behov i omvärlden, kunna kommunicera den strategiska riktningen och tillsammans med andra aktörer omsätta den strategiska riktningen i aktiviteter.

Som du ser är det en utvecklingsinriktad och nätverkande roll vi erbjuder vår nästa näringslivschef! Rekryterande chef är kommunchef Gustav Olofsson.”


Välkommen till Solum Search för en första kontakt och för att höra mer om rollen! 

Välkommen att kontakta;
Patrik Moberg, Solum Search; mobil 0709–161961, e-post patrik.moberg@solumsearch.se
Ylva Dahl, Solum Search; mobil 0730–263834, e-post ylva.dahl@solumsearch.se