Förvaltningsekonom med controllerinriktning Falköpings kommun

Vi söker en driven och analytisk förvaltningsekonom med controllerinriktning till Kompetens- och arbetslivsförvaltningen i Falköping!


I Falköpings kommun har vi fokus på hållbar utveckling, vi värnar om livskvalitet för att öka välbefinnandet och trivseln för de som bor och verkar i Falköping – nu och i framtiden

Det Goda Livet är Falköpings kommuns vision om det hållbara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, även för kommande generationer. Visionen bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva invånare. Vi värnar om livskvalitet, välbefinnande och trivsel för våra kommuninvånare.

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen arbetar för att fler Falköpingsbor ska komma till arbete eller studier. Förvaltningen ansvarar för vuxenutbildning och arbetsmarknadsenhet inklusive försörjningsstöd.

Våra fokusområden är fullföljda studier, etablering på arbetsmarknaden, hållbar matchning mot arbete och att vara en drivande utbildningsaktör. Vi har ett brett och spännande uppdrag där den föränderliga omvärlden kräver att vi snabbt kan ställa om, leverera nya lösningar och samverka med många parter.

Förvaltningen omsätter ca 111 mkr, har ca 200 medarbetare och består av två verksamhetsområden; vuxnas lärande och arbetsmarknadsenheten.


Välkommen till Solum Search för att höra mer om uppdraget.
Vi ser fram emot din ansökan!

Sista ansökningsdag: 2022-03-21