Förvaltningschef till Falköpings kommun

”Falköpings kommun ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning där organisationen kännetecknas av dialog och delaktighet där ledare och medarbetare gemensamt medverkar till att skapa en god arbetsmiljö och en effektiv verksamhet med god kvalitet.

Kommunen eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.

Då nuvarande förvaltningschef går i pension söker vi vår nästa förvaltningschef/skolchef till Barn- och utbildningsförvaltningen.

I rollen har du det övergripande ansvaret att leda och utveckla verksamheten inom förvaltningen utifrån politiskt fastställda mål. Förvaltningschefen är underställd kommundirektören och ingår i kommunens ledningsgrupp. Samverkan med kommunens övriga förvaltningar är en viktig del i ditt arbete. I Falköping har vi en ständig strävan efter hög kvalitet i skola, förskola och fritidshem. Här betonar vi kunskap, trygghet, omsorg och arbetsro samt valfrihet. Alla barn och elever har rätt att få det stöd de behöver. Välkommen till Falköpings kommun!”

Välkommen för en första kontakt via Solum Search:

Ylva Dahl, Solum Search; mobil 0730–263834, e-post ylva.dahl@solumsearch.se

Patrik Moberg, Solum Search; mobil 0709–161961, e-post patrik.moberg@solumsearch.se