Förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningen Falköpings kommun

Kultur- och fritidsförvaltningen i Falköpings kommun är en av kommunens sju förvaltningar som med sina ca 75 medarbetare ansvarar för att erbjuda en meningsfull fritid till Falköpingsborna.

Kultur- och fritidsförvaltningen organiserar fem avdelningarna Bad och Fritid där idrottsanläggningar och föreningsstöd ingår, Kulturarv med Falbygdens museum och Ekehagens forntidsby, Bibliotek, Öppen ungdomsverksamhet och avdelning Strategi med ansvar för exempelvis inkludering och ungas inflytande.

Nu söker vi kultur- och fritidschef som ska leda och utveckla Kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområden samt utöva ett strategiskt långsiktigt ledarskap för hela verksamhetens bästa.

Vi söker dig som lockas av utmaningen att leda kultur- och fritidsförvaltningen där uppdraget är att styra, stödja och leda verksamheterna utifrån ett helhetsperspektiv och politikens mål och visioner. Vidare ser du möjligheten i att arbeta i en kommun med framåtanda och vilja att skapa Det goda livet för våra invånare.

Vi ser fram emot att höra ifrån dig! 

Sista ansökningsdag: 2022-03-13