Nu söker vi Verksamhetschef IFO till Ulricehamns kommun

”Sektor Välfärd består av de fyra verksamheterna individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättning, hemtjänst och hemsjukvård och vård- och omsorgsboenden.

I Ulricehamn arbetar vi på ett lösningsorienterat och kreativt sätt utifrån varje individs unika behov och möjligheter. Vi utgår från ett systemiskt förhållningssätt och individens fokus är centralt i allt arbete vi utför.

Inom verksamhet individ- och familjeomsorg ingår områdena försörjningsstöd, stöd till vuxna, barn och unga, socialpsykiatri, arbetsmarknad och integration.

Nu söker vi dig som brinner för välfärdsfrågor, tillitsbaserat ledarskap, samverkan och som med engagemang vill leda och utveckla verksamhet IFO, alltid med individen i fokus.

Är det du? Välkommen att läsa mer om rollen!”

För mer information om rekryteringen är du välkommen att kontakta Solum Search;

Ylva Dahl, Solum Search; mobil 0730–263834, e-post ylva.dahl@solumsearch.se
Patrik Moberg, Solum Search; mobil 0709–161961, e-post patrik.moberg@solumsearch.se