Verksamhetschef till Barn- och ungdomsförvaltningen i Alingsås kommun

”Välkommen till Alingsås! Här hittar du en välbevarad stadskärna och en levande landsbygd med vacker natur. Med goda pendlingsmöjligheter är det också nära till Göteborgs storstadspuls och resten av Västsverige. Över 40 000 invånare och nära 4 000 medarbetare gör Alingsås till kommunen som är tillräckligt stor för att driva ut-veckling och tillräckligt liten för att du själva ska kunna vara med och påverka. Till-sammans skapar vi Alingsås!

Barn- och ungdomsförvaltningen bygger framtidens samhälle, genom utbildning och samhällsservice av hög kvalitet. Vi arbetar för att skapa en likvärdig utbildning där alla barn och elever får möjlighet till fullföljda studier. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem.

Förvaltningsledningen består av verksamhetschefer, administrativ chef, verksamhetsutvecklare samt förvaltningschef.

Verksamheten består av 28 förskolor, 17 grundskolor varav tre skolor är högstadieskolor, en skola är F-9 och övriga skolor är F-6. I två av grundskolorna finns också anpassad grundskola. Barn- och ungdomsförvaltningen omfattar cirka 1800 barn i förskolan och drygt 4600 elever i skolan. I verksamheten arbetar drygt 1000 medarbetare.”

Välkommen till Solum Search för en första kontakt!

Ylva Dahl, Solum Search; mobil 0730–263834, e-post ylva.dahl@solumsearch.se

Patrik Moberg, Solum Search; mobil 0709–161961, e-post patrik.moberg@solumsearch.se

Sista ansökningsdag: 2024-01-09