Utvecklingschef till Ulricehamns kommun

Välkommen till Ulricehamns kommun
– Nu söker vi utvecklingschef till förvaltningens kommunledningsstab!

”Rollen som utvecklingschef är ny med ansvar och uppdrag att leda utvecklingsfunktionen som en av fem funktioner i kommunledningsstaben. I utvecklingsfunktionen ingår enheten för strategi och utveckling samt informationssäkerhetssamordnare, säkerhetssamordnare, krisberedskapssamordnare och särskild utredare.

Som utvecklingschef utgör du en del av kommunchefens ledningsgrupp och rapporterar direkt till vår kommunchef Gustaf Olsson.

Utvecklingschefens huvuduppgift är att stödja och samordna förvaltningens övergripande arbete med verksamhetsutveckling utifrån ett brett perspektiv. I Ulricehamn kommer vi att implementera vår snart antagna vision – ”Ulricehamn 2040” – där du tillsammans med din organisation kommer att ha en central roll. Strategiska frågor som rör hållbarhet, kvalitet, digitalisering, säkerhet, miljö och folkhälsa kommer också att finnas inom utvecklingsfunktionens ansvarsområde.

Vi erbjuder en ny attraktiv roll som du kommer att forma, där du tillsammans med oss och dina medarbetare blir en viktig del av utvecklingen av Ulricehamns kommun.”

Välkommen att läsa mer via nedan länk!

Sista ansökningsdag: 2023-05-16