Tillförordnad sektorchef samhällsbyggnad till Lerums kommun

Nu söker vi tillförordnad chef och ledare för tillsvidareanställning till sektor samhällsbyggnad!

Sektor samhällsbyggnad har som en av tre sektorer inom förvaltningen i uppdrag att ge förutsättningar för ett hållbart samhälle i förändring, utveckla näringslivet och besöksnäringen, utveckla och förvalta lokaler, vägar och grönområden samt producera god och näringsriktiga måltider till barn, elever och äldre.

Sektor samhällsbyggnad består av fem verksamhetsområden; Samhällsplanering, Myndighetsutövning, Teknisk service, Verksamhetsservice samt Näringsliv och turism. Utöver detta finns även från 2019 nya enheten Verksamhetsstöd representanter i sektorns ledningsgrupp.

I Lerums kommun arbetar vi tillsammans med ett starkt fokus på invånarna för att skapa en framgångsrik kommun där det är gott att leva, nu och i framtiden. Det innebär att vi är flexibla, vågar prova, vågar förändra i en omvärld med snabba växlingar. Vi som arbetar i Lerums kommun är alla viktiga pusselbitar för att det ska fungera och för att vi ska nå resultat.

Välkommen till Lerums kommun!