Socialchef till Essunga kommun

”Som socialchef är du direkt underställd kommundirektören och du ingår i kommundirektörens ledningsgrupp. Inom ditt sektorsansvar leder och utvecklar du sektorns verksamhet tillsammans med ett antal underställda chefer och ca 200 medarbetare.

Du har tidigare erfarenhet av offentlig verksamhet och egen ledarerfarenhet inom det sociala området. Rollen kräver en god förståelse för det kommunala uppdraget, kommunens ansvarsområden och hur vi tillsammans skapar bästa förutsättningar för våra kommuninvånare. Alla våra beslut ska präglas av hållbarhet såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt.

Vi hälsar dig välkommen till Essunga kommun – i hjärtat av Västra Götaland.