Sektorchef Vård och omsorg till Skövde kommun

Vill du vara med och påverka Skövdes utveckling – då är det kanske dig vi söker?

”Du blir en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra medborgare och besökare som värdet av vårt arbete uppstår. Vi tror på ett kreativt, nyfiket och modigt ledarskap som skapar delaktighet och engagemang hos medarbetarna. Varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.

Skövde kommuns organisation är stor och innehåller allt från omsorg, stöd och utbildning för våra medborgare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Arbetet kan se lite olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun.

Som sektorchef för sektor Vård och omsorg spelar du en viktig roll tillsammans med oss inom kommunen. I sektorn arbetar 1800 medarbetare och drygt 60 chefer inom enheterna ekonomi, bistånd och utveckling samt avdelningarna hemtjänst – hälso och sjukvård, äldreboende, personlig assistans och avdelningen för bostad med särskild service och daglig verksamhet

Som sektorchef är ditt ansvar att leda och utveckla sektorns verksamhet. Uppdraget är mångfacetterat och rollen kräver en god förmåga att leda genom andra. Du är direkt underställd kommundirektören och ingår i dennes ledningsgrupp. Du är ansvarig tjänsteperson mot vård och omsorgsnämnden. I rollen som ledare utgör du länken mellan det politiskt givna uppdraget och genomförandet. Därmed är du alltid en symbol för, och bärare av, Skövde kommuns vision, värdegrund och mål.”

Välkommen att läsa mer om arbetsbeskrivning och önskad kravprofil för rollen! 

Sista ansökningsdag: 2023-04-12