Projektledare inom energi till Innovatum Science Park

Nu söker vi flera projektledare inom energiområdet till Innovatum Science Park i Trollhättan.

”Innovatum Science Park är neutral samverkansplattform och en stimulerande utvecklingsmiljö för kunskapsintensiva tillväxtföretag i alla faser. Med avstamp i samhällutmaningar initierar, utvecklar och driver Innovatum Science Park samverkansprojekt med fokus på morgondagens lösningar.

En central del som science park är att sammanföra akademi, samhällsaktörer, samt stora och små företag. Tillsammans skapar vi nationella och internationella innovationsprojekt som testar och utvecklar framtidens lösningar på våra stora samhällsutmaningar med tillväxt och konkurrenskraft som långsiktigt resultat. Innovatum Science Park är en strategisk partner i företagens utveckling och omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv.

Vårt energisystem är under omställning men det finns flera hinder och strategiska val längs vägen. Här hjälper vi till! Som medarbetare hamnar du mitt i denna intensiva omställningsprocess – i skärningspunkten mellan ny teknik, nya företag och näringsliv samt ambitiösa privata och offentliga aktörer som regionen, kommuner och kommunala bolag.

Projekten vi driver och koordinerar finns på regional, nationell och EU/internationell nivå och drivs huvudsakligen genom det regionala energikontoret – Energikontor Väst – som ingår i Innovatum Science Park. Vi behöver nu fler drivna projektledare som kan förstärka vårt team och delta i det spännande arbetet för energiomställningen i Västra Götaland.”


Välkommen till Solum Search för att höra mer om rekryteringen.

Sista ansökningsdag: 2022-09-25