Miljökonsult inom miljöcertifiering och miljöinventering av byggnader

I rollen som miljökonsult inom miljöcertifiering och miljöinventering kommer du att arbeta med frågor som rör miljöcertifiering av byggnader enligt olika certifieringssystem såsom Miljöbyggnad och Svanen. Du ansvarar för samordning av miljöbyggprocesser på uppdrag av våra kunder och säkerställer att deras byggprocess leder mot en framgångsrik certifiering. Uppdragen kan även komma att omfatta energiberäkningar, dagsljusberäkningar eller liknande beräkningar som ingår i certifieringen. Ytterligare uppdrag som kan hamna inom ditt ansvarsområde är klimatberäkningar av byggprojekt, miljöinventeringar av miljöstörande ämnen i byggnader exempelvis inför rivning eller i köp- och säljsituationer, radonmätning, återbruksinventeringar och inomhusmiljöutredningar.

Jordnära Miljökonsult söker dig som vill jobba med varma, framåtsträvande och engagerade kollegor. Vi vill också att du med trygghet och kreativitet underhåller kundrelationerna, samt låter din målmedvetenhet öppna dörrar för nya kontaktnät i Sverige.

Jordnära Miljökonsult är ett välorganiserat företag med hög ambitionsnivå. Samtidigt som du förväntas att bidra till utvecklingen av våra tjänster är det lika viktigt att du med positiv inställning och framåtanda berikar vårt team.