Kommundirektör till Falköpings kommun

 ”Nu söker vi vår nästa kommundirektör som vill leda kommunens organisation med ett strategiskt och långsiktigt ledarskap för både kommunen och verksamhetens bästa.

Som kommundirektör är du kommunens ledande tjänsteperson. Du har uppdrag att samordna och stödja, utveckla och följa upp den kommunala verksamheten med hjälp av kommunledningsgruppen. Som stöd i detta arbete har du den biträdande förvaltningschefen, som samordnar och hanterar driften av kommunledingsförvaltningen. Du rapporterar till kommunstyrelsen och är direkt underställd den politiska ledningen. I rollen som kommundirektör har du det yttersta ansvaret för att verkställa kommunstyrelsens beslut.

Falköpings kommun med 33 400 invånare, är belägen i historisk kulturbygd och storslagen natur, omgiven av platåbergen mellan Vänern och Vättern. Falköping har en sjudande företagsamhet och ett rikt kultur- och föreningsliv. Här finns även goda pendlingsmöjligheter till både Jönköping, Göteborg och Stockholm.”

I den här rekryteringen har Falköpings kommun valt att samarbeta med Solum Search.

Välkommen att läsa mer om arbetsbeskrivning och önskad kravprofil för rollen!