Kommundirektör Essunga kommun

Vår styrka är att Essunga är en av Sveriges minsta kommuner! Vi arbetar på ett okomplicerat sätt över verksamhetsgränser och i nätverk med andra kommuner. Detta ger helhetsperspektiv och hanterbarhet både för medarbetare och kommuninvånare. Förändringar blir synliga i en liten kommun, vilket ger oss som arbetar tillfredställelsen av att se resultat av vårt arbete. Du har stora möjligheter att påverka och våra korta beslutsvägar ger snabba resultat. Vi hälsar dig välkommen till Essunga kommun i hjärtat av Västra Götaland.

Nu söker vi vår kommundirektör och ledare som vill leda utifrån vår vision:
Essunga kommun – 10 000 invånare år 2040

Förändringsresan är påbörjad och för att leda den fortsatta utvecklingen för Essunga kommun behöver du ha ett tydligt samhällsintresse och god förmåga att fortsätta förverkliga vårt beslutade utvecklings- och visionsarbete.


Välkommen till Solum Search för att höra mer om rekryteringen!