Kommunchef till Tibro kommun

Välkommen till Tibro!

”Tibro är en västsvensk kommun med drygt 11 000 invånare som präglas av engagemang, samverkan och entreprenörsanda. Här finns ett brett näringsliv med en unik kompetens om möbler, inredning och logistik och ett rikt föreningsliv med många framstående idrottare. Här finns en medskapandekultur och en samarbetsanda som sticker ut.

Tibro kommun, som är Tibros största arbetsgivare, jobbar målmedvetet med utveckling och erbjuder invånarna en mycket uppskattad kommunal service. Med ledorden tillsammans, hållbart och nära strävar vi efter att forma ett hållbart samhälle socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Med engagemang, omtanke, samverkan och handlingskraft löser vi framtidens utmaningar – och skapar mervärden tillsammans!

Nu söker vi vår nästa kommunchef som tillsammans med oss vill bidra till engagemang, skapa mervärde och planera för det goda livet för Tibro kommuns invånare.”


Välkommen till Solum Search för att höra mer om rekryteringen!