Kanslichef till Essunga kommun

Vi hälsar dig välkommen till Essunga kommun i hjärtat av Västra Götaland.

”Vår styrka är att Essunga är en av Sveriges minsta kommuner! Vi arbetar på ett okomplicerat sätt över verksamhetsgränser och i nätverk med andra kommuner. Detta ger helhetsperspektiv och hanterbarhet både för medarbetare och kommuninvånare. Förändringar blir synliga i en liten kommun, vilket ger oss som arbetar tillfredställelsen av att se resultat av vårt arbete. Du har stora möjligheter att påverka och våra korta beslutsvägar ger snabba resultat.

Nu söker vi Kanslichef!

Rollen som kanslichef är direkt underställd kommundirektören och ingår i kommundirektörens ledningsgrupp.

Som kanslichef har du det övergripande ansvaret för kansliprocesserna i kommunen, du deltar i möten och nämndarbete och verkar som en stödfunktion för politik och kommunledning. Du är operativ ledare i den dagliga driften och leder din avdelning bestående av 7 medarbetare (administratörer, nämndsekreterare och receptionist) och du har ansvar för kansliets budget.

I rollen för du ett nära och tillitsfullt samarbete med politik, organisation, kollegor och medarbetare. Du säkerställer de strategiska arbetsuppgifterna och skapar tydlighet och struktur. Du ansvarar exempelvis för kommunens nämndservice, dokument- och ärendehantering och upphandlingsfrågor.”


Välkommen att läsa mer om rekryteringen via nedan länk! 

Sista ansökningsdag: 2023-05-25