Huvuduppdragschef Hälsa till Ängelholms kommun

Välkommen till Ängelholms kommun!

Ängelholm gör det omöjliga möjligt – det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.

Nu söker vi chef till Huvuduppdrag Hälsa!

Huvuduppdrag Hälsa samlar kommunens alla verksamheter inom äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård samt stöd till personer med funktionsnedsättning. Genom ett nära samarbete mellan verksamheterna skapar vi förutsättningar för att våra äldre och våra brukare med behov av olika former av stöd.

Du blir en del av kommundirektörens ledningsgrupp där du tillsammans med kommunens övriga högsta chefer aktivt bidrar till Ängelholms kommuns fortsatta utveckling. Allt med vår vision som utgångspunkt, ”tillsammans gör vi det omöjliga möjligt”.

Välkommen att läsa mer om rollen via nedan länk! 

Sista ansökningsdag: 2023-05-17