HR-chef till Lerums kommun

”Lerums kommun, med centralorten Lerum, har cirka 3000 medarbetare och ligger knappt 20 minuters resväg från Göteborgs centrum. Tillsammans arbetar vi för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens ca 43 000 invånare. I kommunen pågår flera spännande utvecklingsarbeten med fokus på styrning, ledarskap och digitalisering.

HR är en central funktion med ansvar både för strategisk utveckling och operativt stöd till verksamheterna. Nu söker vi en HR-chef som leder och utvecklar HR-arbetet. Verksamheten består av tre enheter; HR-enheten, löneenheten och bemanningsenheten, med en enhetschef inom varje enhet.

I rollen som HR-chef har du ett övergripande ansvar för HR-processerna i kommunen, bland annat chefs- och ledarskapsfrågor, kompetensförsörjning, löneprocessen, arbetsmiljö och facklig samverkan. Du driver ett strategiskt och framåtsyftande HR-arbete i kommunen och förstår de utmaningar som vi står inför kring bland annat kompetensförsörjning och ett hållbart arbetsliv.”

Välkommen att läsa mer om önskad kravprofil och rollbeskrivning!

Sista ansökningsdag: 2023-04-10