Gymnasiechef Skövde kommun

Gymnasium Skövde är samlingsnamnet för våra två kommunala gymnasieskolor Kavelbro och Västerhöjd. Kavelbro med sina 800 elever och Västerhöjd med sina 1 500 elever gör oss till Skaraborgs största gymnasieskola. Inom Gymnasium Skövde arbetar ca 300 medarbetare som varje dag skapar bästa förutsättningar för våra elever.

Som gymnasiechef ingår du i sektor Barn och utbildnings ledningsgrupp, i perspektiv 1–20 år, där du har det samlade ansvaret för Skövdes kommunala gymnasieverksamhet.

Tillsammans med ledningsgruppen, bestående av 8 rektorer, administrativ chef samt administrativa funktionsroller leder gymnasiechefen utveckling och kvalitetssäkring av skolan utifrån mål samt statliga och kommunala styrdokument. Utvecklingsarbetet sker såväl strategiskt, taktiskt som operativt i form av ständiga förbättringar utifrån kommunens kvalitetspolicy och våra elevers och medarbetares behov.

Gymnasium Skövdes program har många olika certifieringar och kvalitetsmärken som visar på utbildningarnas höga kvalitet. För att ge våra elever bästa möjliga kunskaper har våra program också mycket nära samarbeten med yrkesbranscher, högskolor och universitet. Vi värnar om våra elever och är därför noga med att sätta både elevhälsa och elevstöd i centrum för vår verksamhet.

Vi ser fram emot din ansökan senast 18 april 2022!


Välkommen till Solum Search för att höra mer om rekryteringen! 

Sista ansökningsdag: 2022-04-18