Förvaltningschef Samhällsskydd Mellersta Skaraborg – Falköpings kommun

Nu rekryterar vi förvaltningschef till Samhällsskydd Mellersta Skaraborg.

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg arbetar i skeendet före, under och efter en oönskad händelse inom kommunerna Falköping, Götene, Skara och Tidaholm

”Falköping är så kallad värdkommun, vilket innebär att driften följer Falköpings kommun där de ca 90 medarbetarna också har sin anställning. Förvaltningens främsta uppgift är att se till att säkra ett förebyggande brandskydd och samhällsskydd. Arbetet ska präglas av omtanke och ske i nära samarbete med övriga delar av samhället. Förvaltningen är även delaktig i processerna i det breda samhällsskyddsuppdraget och i att stärka den gemensamma förmågan att hantera samhällsstörningar.

Som chef för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg är du ytterst ansvarig tjänsteperson för förvaltningen och du är direkt underställd kommundirektören. Du ingår i kommunens ledningsgrupp som leds av kommundirektören där vi tillsammans verkar för det goda livet i Falköping. Du arbetar både för det verksamhetsnära och det kommunövergripande uppdraget.

Det Goda Livet är Falköpings kommuns vision om det hållbara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, även för kommande generationer. Visionen bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva invånare. Vi värnar om livskvalitet, välbefinnande och trivsel för våra kommuninvånare.”

Välkommen till Solum Search för att höra mer om uppdraget!

Sista ansökningsdag: 2022-08-21