Förvaltningschef till Kompetens- och arbetslivsförvaltningen

”Falköpings kommun ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning där organisationen kännetecknas av dialog och delaktighet där ledare och medarbetare gemensamt medverkar till att skapa en god arbetsmiljö och en effektiv verksamhet med god kvalitet.

Nu söker vi förvaltningschef till Kompetens- och arbetslivsförvaltningen!

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen ansvarar för Arbetsmarknadsenheten och Vuxnas lärande. Inom Arbetsmarknadsenheten ingår sedan våren 2021 även ekonomiskt bistånd.  Inom Vuxnas lärande ingår kommunal vuxenutbildning, uppdragsutbildning och högre utbildning. På förvaltningen möts elever, deltagare, näringsliv och offentliga verksamheter för att hitta och tillägna sig efterfrågad kompetens.

Tillsammans arbetar vi utifrån devisen ”Möt dina möjligheter” hos oss på Kompetens- och arbetslivsförvaltningen.”

Välkommen att läsa mer om rollen, arbetsbeskrivning och önskad kravprofil via nedan länk! 

Sista ansökningsdag: 2023-05-14