Ekonomichef/VD-stöd till Trollhättan-Vänersborgs flygplats

”Trollhättan-Vänersborgs flygplats är genom sitt centrala läge i Västsverige en viktig samhällsfunktion som ger området god tillgänglighet och bidrar till tillväxt och utveckling. Flygplatsen drivs av Fyrstads Flygplats AB, ett kommunalt bolag som ägs gemensamt av Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Lysekil.

Från flygplatsen går daglig linjetrafik till Stockholm och här landar och startar samhällsviktiga flyg både dag och natt. Därutöver finns flera flygskolor, privata hangarägare, flygklubbar och en hel del fraktflyg.

På flygplatsens är vi drygt 15 anställda som arbetar integrerat med bland annat säkerhet och service till passagerare och till allt avgående och ankommande flyg. Vårt mål är att erbjuda säker flygverksamhet med hög service för flygplatsens kunder och ett tydligt hållbarhetsfokus för hela vår verksamhet.

Flygplatsen har en viktig roll för transport-, service och infrastruktur i Västsverige. Våra ledordord är säker, smidig och tillförlitlig. Vardagen för alla präglas av ansvar, säkerhet och stor variation.

Nu söker vi ekonomichef med inriktning mot redovisning och finansiering till vår verksamhet på Trollhättan-Vänersborgs flygplats. Rollen innefattar även administrativt arbete kopplat till driften av flygplatsen. Vi erbjuder ett samhällsviktigt, utvecklande och variationsrikt uppdrag hos oss.”

Välkommen att läsa mer om önskad kravprofil!