Biträdande förvaltningschef Falköpings kommun

Nu rekryterar vi biträdande förvaltningschef tillika ställföreträdande kommundirektör till Falköpings kommun!

Falköpings kommun ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning där organisationen kännetecknas av dialog och delaktighet där ledare och medarbetare gemensamt medverkar till att skapa en god arbetsmiljö och en effektiv verksamhet med god kvalitet.

Kommunen eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.

Nu rekryterar vi biträdande förvaltningschef tillika ställföreträdande kommundirektör till Falköpings kommun!

Sista ansökningsdag: 2022-01-24